ห้องขวัญดาว

อัตรค่าใช้บริการห้องประชุม (ไม่เกิน 9 ชั่วโมง/วัน)

CONTACT US

Thecop seminar & resort
106 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร: 038 240 275, 095 917 2266, 094 952 8045
อีเมล: Chantrakan.nueng@gmail.com